location:Home>Contact Us
             
  Operating Sites        
 
       
    Yi-Chiu Chemical & Technical Co., Ltd.   Yi-Chiu Corp   Coastal Performance International Co., Ltd.
    Tel: +886-2-2268-6668 Ext.113
Fax: +886-2-2268-6799
E-Mail:service@yico.com.tw
  Tel: +886-2-2267-1811 Ext.212
Fax: +886-2-2267-1611
E-Mail:ezservice@yico.com.tw
  Tel: +886-2-2267-4668 Ext.323
Fax: +886-2-2267-4799
E-Mail:cpiservice@cpitaiwan.com
   
     
 

 
   
 
Address: 23678, 6F, No.2, Section 4, Chungyang Road, Tucheng City, Taipei County, Taiwan
Tel: +886-2- 2268-6668 | Fax: +886-2- 2268-6799 | E-mail:service@yico.com.tw
Copyright© 2009 All rights reserved. Yi-Chiu Group